Transport morski

Posiadamy bogatą sieć przedstawicieli agencyjnych w ponad 150 krajach świata zrzeszonych w organizacjach spedycyjnych PLN i 3F, co zapewnia nam kompleksową obsługę w niemal wszystkich kontenerowych portach morskich oraz negocjacje konkurencyjnych stawek.

Świadczymy usługi frachtu morskiego w eksporcie oraz imporcie współpracując ze sprawdzonymi armatorami i liniami żeglugowymi.

Organizujemy przewozy w pełnym łańcuchu dostaw w oparciu o rozwiązania intermodalne i kombinowane:
Morskie
Kolejowe
samochodowe
lotnicze
transport całokontenerowy (FCL)
transport drobnicowy (LCL)

Oferujemy:

  • organizację transportu ładunków niebezpiecznych (IMO),
  • transport ładunków sypkich i luzem,
  • transport ładunków ponadgabarytowych,
  • organizację przewozu ładunków chłodniczych,
  • organizację przewozów dedykowanych i multimodalnych,
  • pełną obsługę celną, w tym odprawy fiskalne w krajach UE,

  • ubezpieczenia cargo ładunków,

  • aranżację odpraw przez służby sanitarne, jakościowe i weterynaryjne,

  • specjalistyczne doradztwo w zakresie frachtu morskiego dla naszych klientów.

.

Obsługujemy relacje transportowe realizowane według wszystkich reguł Incoterms
Oferujemy transport morski z wykorzystaniem wszystkich rodzajów kontenerów:
20 ft. Dry Container

Lenght: 5.90 m
Width: 2.35 m
Height: 2.39 m

40 ft. Dry Container

Lenght: 12.03 m
Width: 2.35 m
Height: 2.39 m

40 ft. High Cube Dry Container

Lenght: 12.03 m
Width: 2.35 m
Height: 2.69 m

45 ft. High Cube Dry Container

Lenght: 13.58 m
Width: 2.34 m
Height: 2.69 m

20 ft. Reefer Container

Lenght: 5.90 m
Width: 2.35 m
Height: 2.39 m

40 ft. High Cube Reefer Container

Lenght: 11.67 m
Width: 2.29 m
Height: 2.54 m

20 ft. Open Top Container

Lenght: 5.90 m
Width: 2.35 m
Height: 2.35 m

40 ft. Open Top Container

Lenght: 12.02 m
Width: 2.35 m
Height: 2.38 m

20 ft. Flat Rack Container

Lenght: 5.96 m
Width: 2.02 m
Height: 2.08 m

40 ft. Flat Rack Container

Lenght: 11.99 m
Width: 2.24 m
Height: 1.97 m